Privacy

Introductie
De goede verwerking en bescherming van persoonsgegevens van sollicitanten is voor BinckBank N.V. (hierna: “BinckBank”) erg belangrijk. BinckBank verzamelt en verwerkt alleen die persoonsgegevens van sollicitanten die nodig zijn om in het sollicitatieproces te gebruiken, en altijd binnen de daarvoor geldende wetgeving. Deze Privacy Verklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens van sollicitanten verzamelen en verwerken.

Doeleinden
BinckBank gebruikt persoonsgegevens die door de sollicitant worden doorgegeven uitsluitend om de wervings- en selectieprocedure mogelijk te maken. Hierbij worden de gegevens gebruikt voor:

 • het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de bestaande vacatures bij BinckBank,
 • de communicatie van de wervings- en selectieprocedure van BinckBank,
 • het plannen van sollicitatiegesprekken met sollicitanten,
 • het testen van sollicitanten in de vorm van eventuele assessments en
 • het informeren van sollicitanten over mogelijk andere relevante vacatures binnen BinckBank. 

Gegevens
De volgende gegevens worden door ons verzameld en tijdens de sollicitatieprocedure verwerkt:

 • Gegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, taal, e-mail, etc.)
 • Opleiding(en) van de sollicitant (scholing, cursussen, stages, etc.)
 • Arbeidsverleden (vroegere werkgevers, eventuele referenties, etc.)
 • Curriculum Vitae  
 • Motivatiebrief
 • Aanvullende vragen (indien van toepassing)
 • Video pitch (indien van toepassing)
 • Aanvullende gegevens om de geschiktheid voor de functie te kunnen bepalen, zoals beschikbaarheid, salarisindicatie, opzegtermijn, etc.

BinckBank zal nooit gegevens van sollicitanten ter beschikking stellen aan derden met uitzondering van de partij waarbij BinckBank de recruitmentpagina afneemt. Deze partij heeft toegang tot persoonsgegevens van sollicitanten vanwege de ondersteuning die zij aan BinckBank biedt bij het recruitmentproces.

Bewaartermijn
BinckBank bewaart gegevens van sollicitanten alleen als dit vanuit de wet verplicht is.

Daarnaast kan BinckBank persoonsgegevens van sollicitanten één jaar bewaren als de sollicitiant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Zodra de periode is verstreken waarin persoonsgegevens van de sollicitant worden bewaard, worden deze volledig verwijderd uit de systemen van BinckBank.

Cookies
Bij gebruik van deze website van BinckBank kan informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld. Dit kan bijvoorbeeld door middel van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst, en worden voornamelijk gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren en de gebruiker een zo goed mogelijke gebruikservaring te bezorgen.

Op de BinckBank recruitment website worden hiermee sommige bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens kunnen bestaan uit: het IP-adres van uw computer, een eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van bezoek en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze worden geregistreerd gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens altijd zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Deze  informatie wordt, samen met het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics < https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=en&ref_topic=1008008> voor meer informatie.

Facebook, Twitter en Linkedin
Op onze site zijn ook knoppen opgenomen voor het delen en promoten op sociale netwerken als Facebook, Twitter en linkedin. Deze knoppen worden gevormd door code die aan ons wordt geleverd door Facebook, Linkedin en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Voor meer informatie kunt u de privacyverklaring van Facebook < https://www.facebook.com/about/privacy/>, Linkedin < https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy> en Twitter < https://twitter.com/en/privacy> lezen om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken (deze voorwaarden kunnen regelmatig wijzigen).

Inzage, correctie en recht van verzet
Iedere sollicitant heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die door BinckBank worden verwerkt. Daarnaast heeft de sollicitant het recht BinckBank te verzoeken om aanvulling, verbetering, verwijdering of afscherming van zijn persoonsgegevens. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactinformatie
BinckBank N.V.
t.a.v. Data Protection Officer
Postbus 75047
1070AA Amsterdam

Al uw algemene vragen en opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Verklaring kunt u sturen naar:
privacy@binck.nl


Aanpassen privacy verklaring
BinckBank behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Alle wijzigingen worden gepubliceerd op deze website.